تاریخ ایجاد: 07تیر1399, 13:21:29 تعداد بازدید: 120 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: admin
امضاء تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین وزرات جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و صندوق کار آفرینی امید


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (سَنم) ، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم امضا تفاهم نامه سه جانبه ما بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و صندوق کارآفرینی امید، با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه ملی برای بررسی راه‌کارهای ایجاد شغل پایدار روستایی و عشایری، اظهار داشت:

 🔹 این کارگروه ملی با حضور معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری، سازمان مرکزی تعاون روستایی و کارشناسان و مسئولان ذیربط تشکیل شود تا بتوانیم هر چه سریع‌تر موضوع اشتغال پایدار روستایی را پایش کنیم.


با امضای تفاهم نامه مشترک سه جانبه انجام می شود:

 ✅ حمایت از گسترش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و توسعه خوشه‌های اقتصادی و زنجیره های ارزش محصولات

🔸به منظور افزایش اثربخشی منابع مالی پرداخت شده صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه مشترک سه جانبه فی مابین صندوق کارآفرینی امید سازمان نظام مهندسی و وزارت جهاد کشاورزی امضاء و مبادله شد.

🔸رئیس سازمان مرکزی در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک، با بیان این که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان دانش‌محور، با برخورداری از متخصصان کشاورزی در سراسر کشور، با ایجاد و نهادسازی شبکه های غیردولتی می تواند در اجرای این تفاهم‌نامه به انتقال دانش و فناوری های جدید در عرصه های تولید برای فعالیت هایی که به اشتغال و افزایش درآمد روستاییان کمک می کند، نقش مؤثری ایفاء نماید.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد با تاکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، گفت: در راستای اجرای این تفاهمنامه و بحث‌های مربوط به اشتغال پایدار روستایی باید فعالیت‌های کشاورزی را به صورت زنجیره ارزش محصول در نظر گرفت و حلقه‌های مختلف این زنجیره را به عنوان فعالیت کشاورزی مورد توجه قرار داد. 

🔸وی افزود: این در حالی است که پیش از این فقط یکی از حلقه‌های این زنجیره ها به عنوان فعالیت کشاورزی در نظر گرفته می شد و از این منظر توسعه زنجیره ها می توانند با حمایت مالی و پشتیبانی هایی که وزارت جهادکشاورزی و صندوق کارآفرینی امید انجام می‌دهند، اتفاق بیافتد.

🔸رییس سازمان مرکزی تصریح کرد: تنوع‌بخشی به مشاغل در راستای توسعه اشتغال پایدار روستایی بایستی مورد توجه قرار گیرد و بر این اساس فعالیت های جدید و نوظهوری که به لحاظ بازار مشکلات کمتری داشته و تقاضا و کشش برای تولید این محصولات وجود دارد و صادرات محور هستند،  مورد توجه می باشند. وی افزود: فعالیت هایی که در طرح اشتغال و تولید مردم بنیان در نظر گرفته شده است با اجرای این تفاهم نامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

🔸رمضان نژاد اظهار داشت: توانمندسازی روستاییان برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی یکی از ضروریات مهم می‌باشد به طوری که اگر بتوانیم دانش و فناوری های مربوط به فعالیت های جدید را نهادینه کنیم موجب توسعه اشتغال پایدار روستایی خواهد شد.

🔸 رییس سازمان مرکزی با تاکید بر ضرورت حمایت از نهادسازی های غیردولتی گفت: حمایت از نهادسازی و نهادهای غیردولتی که می‌توانند به عنوان پیشران اشتغال پایدار روستایی باشند مورد تاکید این تفاهم نامه می باشد و مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و مراکز توسعه کسب و کارهای روستایی (BDSها) از جمله اینها می باشند که می توانند در راستای سیاست های وزارت جهادکشاورزی که همان توسعه کسب و کار راه‌های روستایی است موجبات توسعه کشاورزی قراردادی را به عنوان یکی از اجزای کشاورزی تجاری، فراهم نمایند.

🔸شایان ذکر است، توسعه تکنولوژی و طرح های فناورانه در حوزه کشاورزی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ های کشاورزی، توسعه طرح‌های گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمایت از گسترش و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و توسعه خوشه‌های اقتصادی و زنجیره های ارزش از مهمترین موضوعات این تفاهم‌نامه مشترک سه جانبه می‌باشد

 

 

  نظرات

آرشیو اخبار:

جلسات و مجامع:

دوره ها و آزمون ها:

دی ان ان