تاریخ ایجاد: 05فروردین1398, 10:03:49 تعداد بازدید: 116 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: admin
صحبت های رئیس سازمان مرکزی با موضوع انتخاب سال 98، سال "رونق تولید "


بِسْم الله الرحمن الرحيم

 خداوند بخشنده را شاكريم كه در آغاز پنجمين دوره فعاليت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی جمهوری إسلامی ايران ، بيانات مقام معظم رهبری كه سال ١٣٩٨ را سال "رونق توليد" نام گذاری كرده اند سرلوحه اقدامات اين سازمان در سال جديد خواهد بود.

اين جهت گيری فرصت دوباره ای است برای توجه كردن به امكانات، ظرفيت ها و قابليت های بالفعل و بالقوه ی بخش كشاورزی زيرا كه معظم له ، كليد حل مشكلات اقتصادی كشور را توسعه توليد ملی برشمرده اند و از جمله ملی ترين زمينه های تحقق اين ديدگاه، عرصه فعاليت های متنوع و پر از خير و بركت كشاورزی است و همان گونه كه در سال های گذشته نشان داده شده است، اين عرصه می تواند با سياست گذاری، برنامه ريزی، حمايت و اقدام درست و به موقع، در رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی نقشی شايسته و پايدار داشته باشد.

خوشبختانه عوامل پيش برنده ای همچون نيروی جوان تحصيل كرده در كنار تجربه و دانش بسيار ارزنده اعضای اين سازمان می تواند همگام با دولت محترم ، حركت زيبنده و درخوری را در مسير تحقق شعار سال جاری به خوبی سامان دهد و لطف خداوند كريم و سختكوشی كشاورزان و توليد كنندگان در حوزه های مختلف اين بخش، سرمايه عظيم استمرار اين حركت است.

شوراي مركزي سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی جمهوری إسلامی ايران و شوراهای استانی اين سازمان و دويست و پنجاه هزار عضو حقيقی و صدها شركت و عضو حقوقی سازمان آمادگی بيش از پيش خود را در چارچوب وظایف و اختيارات خود برای همراهی و همكاری كامل و مستمر با كليه دستگاه ها ، سازمان ها و نهادهای ذی ربط برای دستيابی به نتايجی فراتر از آن چه كه در سال های گذشته شاهد آن بوده ايم اعلام می دارند.

در اين رابطه و در تداوم سياست ها و برنامه های سازمان در دوره پنجم فعاليت های خويش ، مهارت افزايی اعضاء برای كمك به كشاورزان و توليد كنندگان در جهت نزديك تَر كردن عملكردها به ركوردها و نمونه های موجود كشوری با نگاه ويژه به توليدات اقليم محور و افزايش بهره وری بخش كشاورزی به طور عام و پيگيری برای شناخت ، معرفی و اجرایی شدن پروژه های جديد در مقياس و معيارهای كلان كه به افزايش توليد های نوين و ايجاد اشتغال پايدار می انجامد متناسب با برنامه های اجرایی وزارت جهاد كشاورزی و همكاری های مشترك فيمابين ، در دستور كار سازمان قرار دارد.

به اميد شادمانی، سعادت و سلامت روز افزون ملت سرافراز ايران.

                                                                                                                                                             شاهرخ رمضان نژاد

                                                                                                                                                               رییس سازمان

  نظرات

آرشیو اخبار:

جلسات و مجامع:

دوره ها و آزمون ها:

دی ان ان