X
تاریخ ایجاد: 1402/08/23 تعداد بازدید: 34
بازدید از کارخانه خوراک آبزیان هووراش


در سلسله بازدیدهای کارگروه استانی بهبود کیفیت خوراک دام،طیور و آبزیان این بار از کارخانه خوراک آبزیان هووراش با حضور اعضا کارگروه بازدید شد

در این بازدید نمایندگان کمیته استانی رتبه بندی کارخانجات خوراک دام متشکل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مجری، معاونت بهبود تولیدات دامی به عنوان ناظر، اداره کل دامپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان عضو بررسی های کارشناسی خود را از قسمتهای مختلف کارخانه انجام و فرمهای مربوط به رتبه بندی را با حضور مدیران داخلی کارخانه تکمیل کردند.