X
تاریخ ایجاد: 1402/07/24 تعداد بازدید: 110
مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در فرآیند صدور مجوز توانمند تر با این سازمان همکاری فرمایند


به گزارش روابط عمومی سنم استان ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در جلسه هم اندیشی روز دوشنبه مورخ 24 مهرماه که با حضور مدیران مراکز خدمات غیر دولتی فعال در حوزه صدور مجوزها برگزار شد؛ خاطر نشان کرد: به منظور ارتقای سطح دانش و گسترش فن آوری های جدید در محیط های کشاورزی، همکاران بیشترین دقت را در زمینه تسریع و تسهیل صدور مجوزها با کشاورزان در شهرستان های تحت فعالیت داشته باشند.

حسن اسماعیلی افزود: با توجه به ابلاغ تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی در سال 1402 در بخش غیردولتی توسط وزیر جهاد کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان ها، موسسات و شرکت‌های مادر تخصصی بر رعایت کلیه جوانب فرآیند صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی تاکید کرد.

در ادامه مجریان مراکز به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.