X
تاریخ ایجاد: 1402/06/19 تعداد بازدید: 81
اجرای برنامه های مهارت آموزی با تکیه بر خیرین اجتماعی – آموزشی


سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم فعالیت، با رویکرد توسعه آموزش های مهارت محور و مردمی کردن امور،  با کمک صاحبان واحدهای تولید به عنوان خَیّرین اجتماعی – آموزشی، اجرای این سیاست راهبردی را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس، تاکنون بیش از ۸۵۰ واحد تولیدی و خدماتی به عنوان مرکز مهارت آموزی با این سازمان همکاری و فعالیت دارند.

دانش آموختگان بخش کشاورزی می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی این سازمان به آدرس https://agrieng.org/information و یا لینک مستقیم (اطلاعات مراکز مهارت آموزی) https://tilin.ir/OXyZyXL پس از اطلاع از مشخصات نزدیکترین مرکز مهارت آموزی به محل سکونت خود و طی فرآیند ثبت نام (الکترونیکی)، دوره مهارت آموزی مورد نظر خود را سپری نمایند.