X
تاریخ ایجاد: 1402/06/11 تعداد بازدید: 88
دسترسی آزاد و آسان به تمامی آمار و اطلاعات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


دسترسی آزاد و آسان به تمامی آمار و اطلاعات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق:

پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارائه اطلاعات برخط، شفافیت اطلاعاتی، ارائه اطلاعات در لایه های مختلف و کارکرد چندجانبه از مزیت های این پایگاه و بستر اطلاعات فنی و تخصصی می باشد.

دانش آموختگان بخش کشاورزی (عضو سازمان)

اطلاعات فنی واحدهای گلخانه

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

اعضای دارای پروانه اشتغال به کار حرفه ای

خوداشتغالی حرفه ای (خوداظهاری قرادادها)

شناسه فنی محصولات گلخانه ای

پیمانکاران گلخانه ساز

واحدهای خدمات گیاهپزشکی

مراکز مهارت آموزی و توان افزایی

امور ارجاع کار کارشناسی

فعالیت های آموزشی

امور رفاهی

مجوزهای واحدهای تولیدی