X
تاریخ ایجاد: 1402/05/30 تعداد بازدید: 86
ثبت ۵۰۰ درخواست در طرح تولید و اشتغال مردم بنیان (طرح تام)


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با رويکرد توسعه فعالیت های نوظهور و صنایع کوچک روستایی، طرح توليد و اشتغال مردم بنيان (تام) در بخش کشاورزی را با هدف بهره گیری از سرمایه های خرد مردمی (که قابلیت استفاده در پروژه های بزرگ را ندارند) و ايجاد اشتغال مفيد و مولد بر اساس قابليت ها، توانمندي ها و ظرفيت هاي مناطق مختلف کشور در دستور کار داده است.

تاکنون بیش از ۵۰۰ درخواست در طرح تولید و اشتغال مردم بنیان از طریق سامانه سانکا ثبت و توسط سازمان مورد پیگیری واقع شده است.