X
تاریخ ایجاد: 1402/05/08 تعداد بازدید: 125
✅صدور ۱۹۵ هزار گواهینامه پایان دوره آموزشی


تدوين و اجراي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاي سازمان یکی دیگر از وظایف و اختیارات سازمان در سطوح استانی و ملی می باشد.

در این راستا، با تدوین و اجرای برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي در قالب بیش از ۶ هزار دوره آموزشی، حدود ۱۹۵ هزار گواهینامه پایان دوره آموزشی برای اعضای سازمان صادر شده است.

www.agrieng.org