X
تاریخ ایجاد: 1402/04/11 تعداد بازدید: 166
سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مرجع رسمی صدور پروانه های واحدهای فروشندگی سموم، تولید و فروش گل و گیاه، بذر و کود می باشد


‍ با ابلاغ بخشنامه رسمی دستگاه قضایی:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مرجع رسمی صدور پروانه های واحدهای فروشندگی سموم، تولید و فروش گل و گیاه، بذر و کود می باشد

برای نخستین بار با ابلاغ بخشنامه رسمی دستگاه قضایی صدور پروانه کسب توسط اتحادیه ها و اصناف برای واحد های فروشندگی سموم دفع آفات نباتی، تولید و فروش گل و گیاه، بذر و کود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این اتحادیه ها می باشد.

مطابق بخشنامه مذکور، کلیه مراکز و واحد های فروشندگی سموم، تولید و فروش گل و گیاه، بذر و کود که دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشند نیاز به اخذ پروانه فعالیت صنفی از اتحادیه نخواهند داشت.