X
تاریخ ایجاد: 1402/02/27 تعداد بازدید: 91
روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد


۲۷ اردیبهشت، روز جهانی "ارتباطات و روابط عمومی" بر متخصصین این حرفه گرامی باد