X
تاریخ ایجاد: 1402/02/23 تعداد بازدید: 84
اطلاعیه مشترک شماره ۱۶ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی با موضوع: برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به صورت حضوری


پیرو اطلاعیه مشترک شماره ۱۵ کمیته اجرایی و هیات نظارت مرکزی و در ادامه فرآیند برگزاری مجمع عمومی با دستور برگزاری انتخابات به صورت حضوری، موارد ذیل اعلام می گردد:

زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات روز جمعه مورخ ۱۹ خردادماه ۱۴۰۲ می باشد.

 کمیته های اجرایی انتخابات بایستی تمهیدات و اقدامات لازم به منظور آمادگی کامل جهت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات از جمله تهیه سالن، عوامل اجرایی و… را فراهم نمایند. 

زمان تبلیغات داوطلبان عضویت در شورای استان از ۱۱ لغایت ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ به مدت یک هفته می باشد.