X
تاریخ ایجاد: 1401/12/27 تعداد بازدید: 175
اطلاعیه مشترک شماره ۱۲ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی با موضوع: تمدید مهلت بارگذاری نامه های مربوط به استعلام ها


بنا به درخواست برخی از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی مبنی بر عدم بارگذاری پاسخ استعلام های مورد نیاز به دلیل دریافت پاسخ دیرهنگام از دستگاه های استعلام شونده، مهلت بارگذاری پاسخ استعلام های مربوطه در سامانه سانکا، تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ تمدید می گردد.

لازم به ذکر است مهلت یاد شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

⛓مشاهده اطلاعیه:
https://agrieng.org/images/dlcenter/entekhabat/1402/No12.pdf