X
تاریخ ایجاد: 1401/11/19 تعداد بازدید: 136
سازمان نظام مهندسی کشاورزی هوشمندترین سازمان فنی و تخصصی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی است


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در جلسه آموزشی و توجیهی هیئات نظارت و کمیته های اجرایی استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی با بهره گیری از فناوری های و تکنولوژی های لازم و توسعه سامانه های الکترونیکی، طوری شرایط را فراهم کرده است که امروز هر کارشناس کشاورزی و یا هر ذینفع دیگری می تواند بدون حضور فیزیکی در محل سازمان، تمامی خدمات مورد نیاز را در هر سطحی از طریق سامانه سانکا دریافت کند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، با توجه به برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای های استانی و شورای مرکزی، بستر الکترونیکی لازم برای تمامی اعضای سازمان جهت شرکت در این رویداد مهم سازمانی فراهم شده است.

رمضان نژاد گفت: سازمان نظام مهندسی با بهره گیری فناوری های و تکنولوژی های لازم، عدالت در ثبت نام انتخابات سازمان را برای تمامی اعضای سازمان فراهم کرده است.

شایان ذکر است، در این جلسه آموزشی توجیهی، تمامی فرآیندها و مراحل ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای استانی برای اعضای کمیته های اجرایی و هیئات نظارت استانی تشریح و تبیین شد.

گفتنی است، در ششمین دوره انتخابات شورای های استانی و شورای مرکزی، تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام داوطلبان، بارگذاری مدارک و اعلام شرایط داوطلبان، به صورت الکترونیکی و در سامانه سانکا انجام خواهد شد.