X
تاریخ ایجاد: 1401/03/22 تعداد بازدید: 308
لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان


 

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این بخشنامه آمده است: باعنایت به تکمیل زیرساخت ثبت و اعلام قراردادها، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان موظفند در پروفایل خود از طریق منوی خوداظهاری قرادادهای مشاوره و پیمانکاری، نسبت به ثبت و اعلام کلیه قراردادهای خود با بخش خصوصی و دولتی اقدام نمایند. 

🔸این بخشنامه می افزاید: برای آن دسته از اعضایی که قرارداد ارائه خدمات با بخش خصوصی و دولتی نداشتند نیز امکان ثبت عدم فعالیت در سامانه فراهم می باشند و می بایست نسبت به ثبت گزینه "عدم داشتن قرارداد" اقدام نمایند.

🔸لازم به ذکر است، آخرین فرصت برای ثبت اطلاعات توسط اعضای، پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ می باشد، بدیهی است پس از تاریخ فوق در استعلام و اصالت سنجی دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی وضعیت پروانه اشتغال اعضایی که نسبت به تکمیل اطلاعات قراردادهای خود اقدام ننموده اند، به صورت نامعتبر اعلام خواهد شد.

⛓مشاهده و دریافت راهنمای تکمیل فرم های خوداظهاری قراردادها

https://www.agrieng.org/orgreport/item/2727-1401032101