X
تاریخ ایجاد: 1401/02/18 تعداد بازدید: 24
امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم استان به نقل از سنم کشور، انجام امور اجرایی، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت، تسهیل و تسریع صدور مجوز واحدهای مستقر در شهرک های کشاورزی، هدف مهم این تفاهم نامه می باشد.

استفاده از ظرفیت های قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در صدور و ابطال مجوز واحدهای تولیدی، استفاده از توان فنی و تخصصی سازمان نظام مهندسی در زمینه ارائه خدمات مهندسی، نظارت فنی، ارائه مشاوره های فنی برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها، از جمله مهمترین موضوعات همکاری تعیین شده در این تفاهم دوجانبه می باشد.