X
تاریخ ایجاد: 1400/12/22 تعداد بازدید: 38
نخستین جلسه مشترک شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان


در ابتدای این جلسه رئیس شورا، گزارشی از اقدامات و برنامه های سازمان ارایه کرد. 

🔸ضرغام حیدریه گفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان حرکت مثبتی را در جهت نهادینه کردن دانش به عنوان یک نهاده و عامل پشتیبانی کننده تولید، ایجاد کرده است و قصد دارد با اجرای طرح سدات ( سهم بری دانش از تولید ) ضمن انتقال و اشاعه دانش و فن آوری موجبات افزایش بهره وری و درآمد تولیدکنندگان را نیز فراهم سازد.

🔸ایشان افزود با توجه به ساماندهی و ایجاد بیش از پنجاه مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در سراسر استان، این سازمان آمادگی هر گونه همکاری در راستای اجرایی نمودن برنامه های وزارت جهاد کشاورزی از جمله سند دار کردن اراضی، کشاورزی قراردادی و ... را دارا می باشد.

🔸در ادامه اعضاء محترم شورای استان نیز به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل، دغدغه ها، برنامه ها و ... بخش کشاورزی پرداختند.

🔸در پایان دکتر نوذر منفرد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ضمن ابراز علاقه و تمایل جهت همکاری و حمایت همه جانبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در اجرای برنامه های مدنظر، از هیات رئیسه شورا به منظور تفسیر طرح سدات در جلسات تصمیم گیر و تصمیم ساز بخش کشاورزی استان دعوت بعمل آورد.