X
تاریخ ایجاد: 1400/10/29 تعداد بازدید: 435
نخستین جلسه حضوری کمیته راهبری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضور رئیس و همکاران ستادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر


به گزارش روابط عمومی سنم استان، نخستین جلسه حضوری کمیته راهبری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضور رئیس و همکاران ستادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در روز سه شنبه بیست و هشتم دیماه برگزار شد.

 💠در این جلسه تبادل نظر و بررسی کلیه تشریفات اداری صدور مجوز و پروانه های تولیدی و امور مرتبط نسبت به تطبیق شرایط بر اساس نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بررسی شد.

💠 لزوم حذف خلاء های امور اجرایی سازمان از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، بررسی مسائل، مشکلات و موانع تشکیل و تداوم مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، بررسی راهکارهای تسریع، تسهیل و تشویق راه اندازی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در دهستان ها، کاهش زمانبری صدور مجوزها، دقت و سرعت در اجرای امورات محوله، تبیین نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران و .... از جمله موارد مورد بحث و کنکاش در این جلسه بود.