X
تاریخ ایجاد: 1400/10/22 تعداد بازدید: 107
انعقاد تفاهم نامه همکاری سهم بری دانش از تولید شرکت پتروشیمی پروپیلن جم با مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شماره یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر


به گزارش روابط عمومی سنم استان در راستای اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی و ورود دانش فنی به عرصه های تولید و به منظور افزایش کمی و کیفی تولید و عملکرد در واحد سطح، تفاهم نامه همکاری مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شماره یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر با مدیریت مهندس محمد بنویی در شهرستان عسلویه  با شرکت پتروشیمی پروپیلن جم در راستای مشاوره و اجرای فضای سبز منعقد شد.

شایان ذکر است توسعه این روابط و مناسبات می تواند به اثرگذاری و پذیرش کارشناسان کشاورزی در واحدهای تولیدی منجر شده و موجبات نقش آفرینی صاحبان دانش در عرصه های تولید و ارتقای ضریب نفوذ دانش در محیط های کشاورزی را فراهم نماید.