X
تاریخ ایجاد: 1400/09/01 تعداد بازدید: 134
نمایشگاه توانمند سازی و حمایت از شرکت های منطقه عسلویه در تامین عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی عسلویه


در این نمایشگاه برای اولین بار، مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شماره 21 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر به صورت اختصاصی با حضورشرکت فنی مهندسی«نواندیشان محیط پاک» و مدیریت مهندس سارا بیژنی معرفی می گردد.
🔸 سارابیژنی دانش آموخته رشته محیط زیست می باشد.
شایان ذکر است، این نمایشگاه از 24 لغایت 26 آبان ماه از ساعت 17 الی 22 پذیرای هم استانی های عزیز می باشد.