X
تاریخ ایجاد: 1400/08/27 تعداد بازدید: 140
دو مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان های دیر و دشتستان با مدیریت مهندس میکائیل نوروزی و امید محمدی افتتاح و آغاز بکار کرد.


صدور مجوز و استقرار مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در اجرای ماده دو قانون افزایش بهره وری در دهستان ها از طریق تامین نهاده دانش در بخش کشاورزی، ریسک مخاطرات در سرمایه گذاری ها را کاهش و خدمت رسانی به بخش کشاورزی را ارتقاء داد.
🔸 از خدمات قابل ارائه در این  مراکز می توان به مواردی از جمله 
*خدمات مشاوره ای، فنی، اجرایی، انجام امور اداری
 *امور مرتبط با گیاهپزشکی و زراعت
 *عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی 
و سایر درخواست های بهره برداران و متقاضیان بخش کشاورزی اشاره کرد.