X
تاریخ ایجاد: 1400/08/24 تعداد بازدید: 159
نمایشگاه توانمند سازی و حمایت از شرکت های منطقه عسلویه در تامین عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی عسلویه


🔸در این نمایشگاه برای اولین بار، مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شماره یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر به صورت اختصاصی وبا مدیریت مهندس محمد بنویی معرفی می گردد.
🔸 محمد بنویی دانش آموخته رشته تولیدات گیاهی و مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان می باشد.
شایان ذکر است، این نمایشگاه از 24 لغایت 26 آبان ماه از ساعت 17 الی 22 پذیرای هم استانی های عزیز می باشد.