X
تاریخ ایجاد: 1400/08/22 تعداد بازدید: 141
نظرسنجی در خصوص مشارکت کارشناسان در طرح های آبزی پروری


به استحضار می رساند، با توجه به رویکرد متولیان امر در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان و در راستای رایزنی صورت گرفته به منظور سهامدار نمودن اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در یکی از پروژه های کلان آبزی پروری که به صورت مشارکتی اجرا خواهد شد، نظرسنجی ذیل در حال انجام می باشد. لذا خواهشمند است جهت برآورد مناسب و برنامه ریزی صحیح، در نظر سنجی مورد نظر مشارکت نمایید

✒️ برای ثبت نظرسنجی به لینک زیر وارد شوید :

https://form.avalform.com/view.php?id=21282758