X
تاریخ ایجاد: 1400/07/25 تعداد بازدید: 133
ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش بهره وری و یارانه دانش برای گندم کاران کشاورزی قراردادی


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در راستای اجرای برنامه های وزیر جهادکشاورزی در خصوص افزایش ضریب نفوذ دانش و ارتقای بهره وری در بخش، دستورالعمل پرداخت پاداش بهره وری و یارانه دانش و فناوری های کاربردی برای گندم کاران کشاورزی برای اجرا به دستگاه های مسؤول ابلاغ شد.

🔸شایان ذکر است یکی از برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مردمی کردن امور و اجرای قرادادهای سهم بری دانش از تولید می باشد که تعیین مأموریت های سازمان نظام مهندسی در دستورالعمل یاد شده و اجرای آن می تواند زمینه اجرای برنامه های مورد نظر را فراهم نماید.

🔸بدون شک، اجرای این دستورالعمل می تواند زمینه نقش آفرینی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در جهت اشاعه و انتقال دانش و فناوری های جدید را بیش از پیش فراهم نماید.