X
تاریخ ایجاد: 1400/07/19 تعداد بازدید: 139
دیدار جمعی از اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشارزی و منابع طبیعی با رئیس نظام دامپزشکی استان


به گزارش روابط عمومی سنم استان در این دیدار صمیمانه رئیس سازمان به تعامل و همکاری بوجود آمده فی ما بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط بوجود آمده ضروری است در راستای حل مشکلات و رفع موانع تولید و موازی کاری های بخش دولتی و بخش خصوصی، گام های سازنده ای برداشته شود.

🔸در این دیدار که قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشت، به اهمیت جایگاه دامپزشکی در تامین سلامت جامعه اشاره گردید و از مسئولیت سنگین این قشر در قبال سلامت وامنیت غذایی مردم تقدیر بعمل آمد.