X
تاریخ ایجاد: 1400/06/28 تعداد بازدید: 183
مصاحبه تخصصی متقاضیان دریافت پروانه مسئول فنی واحدهای گیاهپزشکی انجام شد


🟣به گزارش روابط عمومی سنم بوشهر مصاحبه تخصصی متقاضیان دریافت پروانه مسئول فنی واحدهای گیاهپزشکی انجام شد.

🟣معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان گفت: در راستای اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری و بخش کشاوزی و منابع طبیعی (صدور مجوز پروانه واحدهای گیاهپزشکی) و در پی برگزاری آزمون ورودی و دوره های آموزشی تخصصی، 25 نفر از متقاضیان در مصاحبه تخصصی حضور یافتند.

🟣سمیه بهمنش گفت: نتیجه نهایی این مصاحبه که با حضور نمایندگان مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس آیتم های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی انجام گردید، در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.