X
تاریخ ایجاد: 1400/06/08 تعداد بازدید: 642
برگزاری نخستین جلسه کمیته استانی هماهنگی صدور مجوز و پروانه واحد های گیاهپزشکی در سال 1400


به گزارش روابط عمومی سنم استان بوشهر نخستین جلسه کمیته استانی هماهنگی صدور مجوز و پروانه های گیاهپزشکی در سال 1400 با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر حفظ نباتات و مدیر امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده واحدهای گیاهپزشکی استان و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید. 

🔸رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی استان بوشهر به عنوان دبیر کمیته ساماندهی مجوزواحدهای گیاهپزشکی در استان گفت: در راستای اجرایی نمودن ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و براساس بند ب ماده 9 نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاهپزشکی، کمیته مذکور تشکیل و وظایف محوله را پیگیری می نماید.

🔸ضرغام حیدریه با تاکید بر اهمیت نظارت بر توزیع و مصرف سموم کشاورزی که با سلامت جامعه در ارتباط می باشد، اظهار نمود: پایش عملکرد شبکه توزیع آفت کش های نباتی یک ضرورت و وظیفه قانونی در جهت تعالی سازمان و ارتقاء سطح رضایت کشاورزان و بهره برداران دانست.

🔸حیدریه با اشاره به اعطای مجوز  فعالیت به 67 واحد گیاهپزشکی در استان اعم از داروخانه ها، کلینیک ها، شرکت های دفع آفات نباتی و ضدعفونی و ...خاطر نشان کرد: واحدهای صنفی فاقد پروانه و مجوز تخصصی و کلیه متقاضیان و سرمایه گزاران واجد شرایط و علاقمند می توانند جهت اطلاع از شرایط و چگونگی اخذ مجوز به مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در سراسر استان مراجعه نمایند.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر