X
تاریخ ایجاد: 1400/04/22 تعداد بازدید: 441
صدور مجوز ۳۰ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی در طی بیست هفته🔸نرگس خورموجی گفت: اصلی ترین رسالت  سازمان را گسترش دانش و فناوری های جدید در کشاورزی و مهندسی سازی تولید عنوان کرد و افزود با هدف نهادسازی غیردولتی ، مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی جهت عرضه و نشر دانش و انواع فن آوری ایجاد گردید.

🔸وی گفت:  این مراکز محل فعالیت حرفه ای اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان بوده و مهندسین می‌توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهار نظر فنی، نظارت بر تولید و... فعالیت نمایند.

 🔸خورموجی گفت: در راستای اجرایی نمود دکترین فوق الذکر، این سازمان پویش #هرهفتهیک_مرکز را در دهه مبارک فجر سال گذشته آغاز نمود و امروز پس از گذشت حدود ۲۰ هفته  تعداد مراکز این استان به شماره ۴۰ رسیده است. 

هرچند این پویش پایان یافته است اما همچنان اعضای دارای پروانه اشتغال متقاضی مرکز در سطح استان و خصوصاً دهستان ها می توانند متناسب با رشته تحصیلی و زمینه فعالیت درج شده در پروانه اشتغال شان نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند.