X
تاریخ ایجاد: 1400/04/20 تعداد بازدید: 516
فراخوان جذب مهارت آموز در مراکز مهارت آموزی و توان افزایی سازمانبه اطلاع کارشناسان محترم عضو می رساند با توجه به سیاست های سازمان در خصوص آموزش و افزایش مهارت کارشناسان عضو با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی استان و نیز مطابق راهبرد مهارت محور نمودن آموزش ها، مراکز توان افزایی و مهارت آموزی در بخش های مختلف علوم دامی، گلخانه و شیلات، آماده جذب مهارت آموز و ارائه خدمات آموزشی می باشند. 

لذا متقاضیان می توانند درخواست های خود را بر اساس فرم زیر تا 15 مردادماه تکمیل و به شماره 09173728849 (واتساپ) ارسال نمایند.

 

دانلود فرم درخواست

 

 

 

 

لیست مراکز همکار سازمان:

نوع واحد تولیدی

مسئول مرکز

محل استقرار

گلخانه  سبزی و صیفی

عبدالرحمن مومنی

دیر-بردخون

گلخانه سبزی و صیفی

حمید برزگرتوانا

دشتستان-بنداروز

مرغداری

حسین ارشدی

دشتستان-وحدتیه

شترمرغ

عبدالعلی ستوده خو

دشتستان-وحدتیه

ریز جلبک

نجمه کازرونی

بوشهر

میگو و ماهی

خالق مانعی

تنگستان-دلوار