X
تاریخ ایجاد: 1400/04/20 تعداد بازدید: 148
هماهنگی و تعامل مابین تشکل های بخش کشاورزی را حمایت کننده و هدایت کننده تولید دانست.


 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در دیدار با رییس نظام صنفی کشور:

✅هماهنگی و تعامل مابین تشکل های بخش کشاورزی را حمایت کننده و هدایت کننده  تولید دانست.


🌀 ضرغام حیدریه رئیس سازمان و عضو شورای سازمان مرکزی در دیدار با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: سیاست ها و برنامه های بخش کشاورزی می بایست بگونه ای باشد که موجبات هماهنگی و تعامل مابین تشکل های بخش کشاورزی را فراهم آورد و در نهایت حمایت کننده و هدایت کننده تولید باشد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، ضرغام حیدریه، در دیدار با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، ضمن تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در شکوفایی و پیشرفت کشور، اظهار داشت: همکاری همه جانبه تشکل های تخصصی بخصوص در بخش های دام و طیور نقش بسزایی در سفره مردم دارند.

🔸عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این دیدار با تأکید بر ضرورت انتقال دانش تولیدی به عرصه های کشاورزی گفت:  خوشبختانه با توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید، توانسته ایم اقدامات قابل توجهی در جهت تسریع جریان دانش در محیط های تولیدی  برداریم.

🔸در این دیدار، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن  استقبال از برگزاری نشست های دوره ای دوجانبه، به بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی بالاخص دام و طیور پرداخت و از برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حمایت از تولید تقدیر و تشکر کرد. 

🔸وی اظهار داشت: سازمان در راستای اجرای برنامه های مهارت آموزی، با معرفی واحدهای تولیدی برتر موجبات ارتقای مهارت مورد نیاز دانش آموختگان را فراهم نماید.