X
تاریخ ایجاد: 1400/02/29 تعداد بازدید: 477
جلسه توجیهی آموزشی متقاضیان فعالیت در حوزه ثبت درخواست های سوخت ماشین آلات کشاورزی برگزار شد.


در این جلسه مراکز با نحوه ثبت درخواست های اولیه بهره برداران و نیز درخواست های ماهانه کشاورزان در سامانه نیوتجارت آسان آشنا شدند.

🔰گفتی است: در حال حاضر 15 مرکز در سطح استان در زمینه ثبت درخواست های سوخت کشاورزان فعال هستند.