X
تاریخ ایجاد: 1400/02/29 تعداد بازدید: 626
تبیین و تشریح سیاست ها و برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی به ذینفعان از رسالت های مهم روبط عمومی می باشد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در گردهمایی مدیران روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان ها که مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، ضمن تبریک این روز به مدیران روابط عمومی سازمان استان ها، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پیشران و پیشگام بودن سازمان نظام مهندسی، در گرو نقش آفرینی و اثر بخشی مدیران روابط عمومی در حوزه های مختلف می باشد.

🔸وی افزود: اجرای سیاست های تعیین شده در حوزه های مختلف سازمان اعم از سیاست های مهارت آموزی، اشتغال دانش مزد محوری و سهم بری دانش از تولید بایستی با محوریت روابط عمومی ابتدا تبیین و و تشریح و سپس توسط عوامل اجرایی سازمان مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.