X
تاریخ ایجاد: 1400/02/27 تعداد بازدید: 553
سازمان نظام مهندسی کشاورزی همانند یک مددکار علمی به دنبال ایفای نقش حمایتی و پشتیبانی خود از واحدهای تولیدی است


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها اظهار داشت: تمام همکاران ستادی  و اجرایی و عوامل فنی و اجرایی در سطح استان ها موظف هستند برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارهای کشاورزی نظارت دقیق و دوره ای بر واحدهای اخذ کننده صدور مجوز را اعمال نمایند.

وی با تأکید بر اجرای ضوابط و مقررات توسط عوامل فنی تصریح کرد: عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي، صنفي، حرفه اي، عدم رعايت شئون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف قانوني، اجحاف به كشاورزان، دامداران، مرتعداران و ساير مراجعان بوسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد، مجازات هاي محكومي تعیین شده در قانون در نظر گرفته شده است که با توجه به امکان فراهم شده در سامانه های الکترونیکی، در صورت نیاز حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 رییس سازمان مرکزی با اشاره به اختیارات ارائه شده به اعضای سازمان مبنی بر استفاده از علایم و نشان های حرفه ای، گفت: بازخوردهای اخذ شده، نشان دهنده حرکت روبه جلوی سازمان نظام مهندسی در این زمینه بوده و امیدواریم با درک بیشتر اهمیت موضوع توسط اعضای سازمان، شاهد بهره گیری بیشتر از این اختیارات برای ارئه خدمات مورد نیاز تخصصی به ذینفعان باشیم.