X
تاریخ ایجاد: 1399/12/28 تعداد بازدید: 639
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تکیه گاه سرمایه گذاران بخش کشاورزی استان


ضرغام حیدریه در دیدار با معاون عمرانی استانداری، عضویت قریب به 2500 نفر از دانش آموختگان مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و... در سازمان نظام مهندسی را از ظریفت های استان دانست و گفت : برنامه محوری، جدیت و تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی می تواند زمینه مناسب جهت حضور موثر و نقش آفرینی کارشناسان و متخصصان در عرصه تولید را فراهم می سازد. 

🔸وی افزود : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بمنظور افزایش ضریب نفوذ دانش و مهندسی کردن فرآیندهای تولیدی، کارشناسان آموزش دیده را در مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی نظام‌مند نموده و آمادگی لازم جهت مشاوره و ارائه خدمات در این راستا را دارا می باشد. 

🔸مهرداد ستوده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این دیدار ضمن اعلام حمایت همه جانبه از برنامه های سازنده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تسریع و تسهیل در صدور مجوزها، نوآوری و علمی نمودن تولید را لازمه توسعه هر چه بیشتر استان دانست.