X
تاریخ ایجاد: 1399/12/24 تعداد بازدید: 638
اولین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در شهرستان جم افتتاح شد.


ضرغام حیدریه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در آیین افتتاحیه این مرکز با تاکید بر توان تخصصی کارشناسان عضو اظهار داشت: سهم بری دانش از تولید یکی از مهمترین رسالت های سازمان در عرصه تولید است و این امر به بهره‌وری بخش کشاورزی با هدف حرکت به سمت کشاورزی نوین از طریق نفوذ دانش روز به عرصه‌های کشاورزی در سطح روستاها، کمک خواهد کرد. 

حیدریه افزود : در حال حاضر ۲۴ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی در استان بوشهر دایر می باشد که هر کدام می توانند به عنوان کانون های اصلی اشاعه دانش در بخش کشاورزی موجب افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی شوند.

فرماندار شهرستان جم نیز حین بازدید از مرکز مدنظر و آشنایی با نحوه خدمات رسانی و حوزه وظایف و اختیارات مربوطه، اظهار داشت : دولت حمایت خود از ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در سطح دهستان ها را بمنظور دسترسی سهل تر و سریعتر فعالین عرصه کشاورزی به دانش روز و فناوری های نوین، اعلام می دارد.

محمد حسینی در جلسه پیش از بازدید نیز ضمن پراهمیت دانستن بخش کشاورزی در شهرستان جم و ارائه نقطه نظرات خویش پیرامون اهداف و چالش های پیش رو، بر علمی نمودن امور، سرعت بخشیدن در ارائه خدمات به سرمایه گذاران، توجه به بازار هدف و برندسازی، اطلاع رسانی مناسب در خصوص افتخارات کسب شده، ارائه مشاوره فنی مناسب جهت جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال و ... تاکید نمودند.

در این مراسم مجوز مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی به نام شرکت پیشتازان عرصه سبزینه جنوب با مدیریت آقایان مهندس سهراب نوروزی و مهندس پیمان آباد، توسط فرماندار شهرستان جم تقدیم شد.