X
تاریخ ایجاد: 1399/12/19 تعداد بازدید: 646
مستندسازی فعالیت های سازمان نظام مهندسی با انعکاس فعالیت مراکز خدمات پیش رو در تولید فنی و مهندسی محقق می گردد


به گزارش روابط عمومی سنم، در این گردهمایی صمد رفیعی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی اظهار داشت: با توجه به توسعه مراکز خدمات کشاورزی در زمینه های مختلف فعالیت در کشور، مدیران روابط عمومی استانها بایستی حضور  مراکز در سطح دهستان ها را در تولید دانش محور در قالب یک فیلم کوتاه یا مصاحبه انعکاس دهند و این کار باعث *اثر گذاری، ترغیب و افزایش ضریب نفوذ دانش در تولید و توسعه این مراکز با حضور فعال اعضای سازمان خواهد شد.

🔰وی گفت: تهیه یک مصاحبه جامع از عملکرد مراکز در سطح استان و ارسال خبر با رعایت استاندارد های لازم مورد انتظار می باشد.

🔰صمد رفیعی اذعان کرد: تهیه ویژه نامه در خصوص فعالیت های مراکز با مشارکت مدیران روابط عمومی باعث انتقال تجربیات موفق در سطح کشور می گردد.

🔰در ادامه این گردهمایی برخی از مدیران روابط عمومی استانها سوالات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.