X
تاریخ ایجاد: 1399/12/18 تعداد بازدید: 636
جلسه هم اندیشی راهبران مسئولین فنی واحد های گلخانه با معاون اداری و مالی سازمان مرکزی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی سنم بوشهر، بحرینی راهبر مسئولین فنی واحد های گلخانه ای استان گفت: در این جلسه ضمن بررسی مشکلات ثبت گزارش توسط مسئولین فنی مقرر شد به استناد تاکید معاون اداری و مالی سازمان مرکزی، اطلاع رسانی مناسب در خصوص الزام ثبت گزارشات روزانه توسط مسئول فنی در سامانه سانکا صورت پذیرد و در صورت عدم رعایت این مهم، به طرق مقتضی برخورد صورت پذیرد.

🔸زهره بحرینی افزود:  عدم ثبت گزارش توسط برخی مسئولین فنی در استان بدلیل به روز نبودن پروانه اشتغال، عضویت و سایر موارد است که مقرر گردید پس از بروز رسانی، امکان ثبت گزارش برای این افراد فراهم گردد.

🔸راهبر مسئولین فنی گلخانه استان اذعان کرد: استان بوشهر با بیش از  100 واحد گلخانه دارای پروانه به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولید محصولات گلخانه ای جنوب کشور بوده که این موضوع، ساماندهي مسئولین فنی را جهت ایجاد وحدت رویه و مدیریت تولید الزامی می کند. 

🔸شایان ذکر است با تصمیم شورای مرکزی به مناسبت روز مهندسی، تخفیف "پنجاه درصدی" در تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی تا پایان اسفند ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.

🔸بر این اساس اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می توانند با مراجعه به سامانه عضویت سانکا 
https://sanka.agrieng.org/
از تخفیف در نظر گرفته شده بهره مند شوند.