X
تاریخ ایجاد: 1399/12/17 تعداد بازدید: 681
جلسه هم اندیشی مجریان طرح هویت گذاری و پلاک کوبی دام با راهبر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سازمان مرکزی برگزار شد


🔸به گزارش روابط عمومی سنم بوشهر، خورموجی مجری طرح هویت گذاری استان گفت: در این جلسه ضمن مرور نحوه ثبت اطلاعات در سامانه، آموزش‌های لازم در خصوص مسائل و مشکلات مجریان طرح هویت گذاری دام در سطح کشور مطرح گردید و در خصوص شاخص ها و تعهدات هدف به هر یک از مجریان طرح یادآوری شد.

شایان ذکر است از ابتدای طرح  تاکنون اطلاعات حدود 5530 راس دام سبک و سنگین توسط عوامل اجرایی تحت نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، ثبت گردیده است.