X
تاریخ ایجاد: 1399/12/16 تعداد بازدید: 723
نخستین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در شهرستان جم و چهارمین داروخانه گیاهپزشکی استان افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی ستم بوشهر، مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان جم با حضور فرماندار، معاون مدیریت جهاد کشاورزی، دبیر شورا و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان افتتاح و آغاز بکار کرد.

🔸رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در آیین افتتاحیه این مرکز با تاکید بر توان تخصصی کارشناسان عضو اظهار داشت: سهم بری دانش از تولید یکی از مهمترین رسالت های سازمان در عرصه تولید است و این امر به بهره‌وری بخش کشاورزی با هدف حرکت به سمت کشاورزی نوین از طریق نفوذ دانش روز به عرصه‌های کشاورزی در سطح روستاها، کمک خواهد کرد. 

🔸ضرغام حیدریه گفت: صدور مجوز و استقرار مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در اجرای ماده ۲ قانون افزایش بهره وری در دهستان ها از طریق تامین نهاده دانش در بخش کشاورزی، ریسک مخاطرات در سرمایه گذاری ها را کاهش و خدمت رسانی به بخش کشاورزی را ارتقاء داد.

🔸حیدریه افزود: از خدمات قابل ارائه در این مرکز می توان به مواردی از جمله خدمات مشاوره ای، فنی، اجرایی و مهندسی در زمینه رعایت الزمات بخش کشاورزی، تهیه طرح های فنی و توجیهی کشاورزی، انجام تشریفات و مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی، خدمات اداری مربوط به متقاضیان و بهره برداران، خدمات مربوط به مجوزها، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و سایر درخواست های بهره برداران و متقاضیان بخش کشاورزی اشاره کرد.


🔸شایان ذکر است در راستای هویت بخشی به فعالیت های مهندسی بخش کشاورزی و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور حرفه ای بخش کشاورزی تغییر نام آفت کش نباتی به داروخانه گیاهپزشکی از مهمترین سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد؛ که بدنبال آن یک مجوز داروخانه گیاهپزشکی دیگر در شهرستان دشتی صادر شد.

🔸در حال حاضر آن دسته از اعضای سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار مسئول فنی فروشندگی آفت کش های نباتی می باشند، می توانند با مراجعه به سامانه سانکا به نشانی https://sanka.agrieng.org  نسبت به اخذ مجوز و تابلوی متحدالشکل مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی با عنوان داروخانه گیاهپزشکی اقدام نمایند.