X
تاریخ ایجاد: 1399/11/18 تعداد بازدید: 550
نشست هم اندیشی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان


به گزارش روابط عمومی سنم بوشهر، نشست هم اندیشی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور آقای ملاکی عضو هیئت مدیره و مهندس بی نیاز مدیر عامل اتحادیه تامین نیاز مرغداران استان و مهندس محمدی از مجریان عضو سازمان، در محل دفتر ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید.

🔸در این جلسه، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بر ضرورت رفع موانع تولید تاکید کرد و افزود : هماهنگی و هم افزایی سازمان و اتحادیه در رفع چالش های پیش روی فعالین صنعت تولید گوشت مرغ، نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.

🔸ضرغام حیدریه گفت : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خود را جدا از تولیدکننده نمی‌بیند و با توجه به اهمیت تولیدکنندگان در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و لزوم توجه به دغدغه‌های آنان، این سازمان در تلاش است با ساماندهی مسئولین فنی واحد های تولیدی اهدافی چون کاهش هزینه ها و افزایش کمی و کیفی تولیدات را دنبال نماید.

🔸وی بیان نمود : ساماندهی مسئولین فنی واحد های تولیدی منجر به ورود نهاده دانش به بخش تولید خواهد شد که این مهم با همکاری فی مابین اتحادیه و سازمان امکانپذیر می باشد.

🔸در پایان مقرر گردید مدیر عامل اتحادیه تامین نیاز مرغداران استان بوشهر به عنوان مشاور و با شرکت در جلسات مرتبط، در زمینه اجرای هر چه بهتر دستورالعمل ساماندهی مسئولین فنی در مدیریت تولید، با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همکاری داشته باشند.