X
تاریخ ایجاد: 1399/11/07 تعداد بازدید: 579
دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان


به گزارش روابط عمومی سنم بوشهر، ضرغام حیدریه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه آن شرکت در تامین نهاده های مورد نیاز بهره برداران، اظهار داشت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با تامین نهاده دانش، مکمل این مهم می باشد.

🔸وی افزود : با توجه به اینکه استان بوشهر قطب تولید کودهای شیمیایی کشور می باشد، لازم است دانش استفاده بهینه از کودهای شیمیایی نیز به عرصه تولید منتقل گردد و اعضای سازمان مناسب ترین کانال برای محقق شدن این هدف می باشند.

🔸در پایان مقرر گردید ضمن نیازسنجی آموزشی، زمینه همکاری مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی با کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فراهم گردد.