X
تاریخ ایجاد: 1399/11/05 تعداد بازدید: 529
جهش تولید در بخش کشاورزی با توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی محقق می گردد


به گزارش واحد روابط عمومی سازمان:

🔻در اولین گردهمایی مجازی مسئولین مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شد:

✅ جهش تولید در بخش کشاورزی با توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی محقق می گردد.

🔸اولین جلسه مسئولین مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان بوشهر با رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سامانه جامع آموزش مجازی(تی وی رویش) برگزار گردید.

🔸ضرغام حیدریه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در اولین گردهمایی مجازی مسئولین مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اظهار کرد: ما در حدود 3000 عضو داریم که می بایست در قالب مراکز خدمات ساماندهی و پیکربندی گردند. 

🔸وی گفت این مراکز می توانند تأثیر بسزایی در عمومیت بخشیدن به اختراعات، فناوری های نوین، عرضه نهاده ها و تجهیزات و... داشته و در این مسیر همراه موثری برای سازمان و دولت باشند. 

🔸حیدریه، یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تسهیل فرآیند افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانست و اضافه کرد این مهم با گسترش دانش فنی توسط مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی محقق می شود.

🔸در پایان آقایان دکتر حسن اسماعیلی و مهندس محمد بنوی و خانم مهندس غریبی پیشنهاداتی به منظور بهبود روند خدمات رسانی به بهره برداران و اعضاء ارائه نمودند.