X
تاریخ ایجاد: 1399/11/05 تعداد بازدید: 544
جلسه هم اندیشی و هماهنگی فی مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)


مهندس ضرغام حیدریه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر با برشمردن پتانسیل ها و زیرساخت های سازمان در سطح استان، بر برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت طرفین بمنظور ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره وری اقتصادی و تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه تاکید نمود.

🔸وی همچنین گسترش سطح دانش و استفاده از فناوری های نوین را لازمه ی تحقق اشتغال موردنیاز جهت تامین معاش و بهبود شرایط مددجویان فعال در بخش کشاورزی دانست.

🔸همچنین در این نشست مقرر گردید در قالب تفاهم نامه ای با رویکرد ایجاد زمینه های اشتغال،آموزش و توانمندسازی فعالین بخش کشاورزی منعقد و پیگیری گردد.