X
تاریخ ایجاد: 1399/11/04 تعداد بازدید: 553
توسعه آموزش های مهارت محور منجر به افزایش بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در کشاورزی می شود


به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنم، رییس سازمان مرکزی گفت: توسعه آموزش های مهارت محور و اجرای سیاست اشتغال دانش مزدمحور منجر به افزایش بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی می شود.

 🔸 شاهرخ رمضان نژاد در دیدار با مهندس ضرغام حیدریه، عضو شورای مرکزی و رییس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بوشهر گفت: امروز بخش کشاورزی کشور در بهره مندی از دانش تولیدی مازاد در زمینه های مختلف رنج می برد و بر همین اساس برنامه ریزی برای انتقال دانش و اطلاعات کشاورزی به محیط های تولید از رسالت های مهم این سازمان می باشد.

🔸رییس سازمان مرکزی با اشاره به ضرورت توسعه شبکه غیردولتی انتقال دانش در عرصه های کشاورزی، گفت: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در محیط های تولیدی، در خط مقدم جنگ با کم دانشی بوده و با استقرار در مراکز دهستان ها، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان را در نزدیک ترین نقطه به عرصه های تولید ارائه می نمایند.

🔸شاهرخ رمضان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات اظهار داشت: لازمه علمی و نظام مند کردن فعالیت های کشاورزی، داشتن اطلاعات به روز کارشناسی است.

🔸وی افزود: در همین راستا سازمان نظام مهندسی با بهره مندی از ظرفیت های فضای مجازی و طراحی سامانه های مورد نیاز به دنبال تسهیل دسترسی به اطلاعات دقیق و کارشناسی مرتبط با حوزه های کاری خود می باشد.